Klankmassage - Drachten

Welkom op de website van Gerdien Gouman

De behandeling
Gerdien Gouman

Vooraf vind een kort orienterend gesprek plaats. Daarna neemt de client plaats op een behandelbank, meestal eerst in buikligging.

De schalen worden rondom het lichaam aangeslagen met zachte kloppers, daarna op verschillende plaatsen op de rug neergezet en aangeslagen.

Ook de handpalmen en voetzolen worden behandeld.

Iedere schaal heeft zijn unieke grondtoon met kleurrijke boventonen. Deze klanken vermengen zich met elkaar tot een vloeiend geheel.

Vervolgens wordt de voorzijde van het lichaam behandeld. In overleg kunnen de gong en rainstick ingezet worden. De behandeling wordt afgerond met de heldere klanken van de tincha,s.
Na afloop volgt nog een kort nagesprek, waarbij eventuele ervaringen verwoord kunnen worden.