Klankmassage - Drachten

Welkom op de website van Gerdien Gouman

Gerdien Gouman
Gerdien Gouman

Hierbij wil ik iets over mijzelf vertellen. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de gezondheidszorg en ouderenzorg, als aktiviteitenbegeleider en later als coordinator dagverzorging voor thuiswonende senioren.

Naarmate ik ouder werd begon ik vaag iets te missen in de begeleiding van mensen, een bepaalde verdieping. Koncreet kwam ik dit tegen tijdens de aktiviteit bewegen voor ouderen. Ik miste daar een bepaalde dimensie in.

Toen ik een yoga-opleiding ben gaan volgen ging er langzaam een wereld voor mij open. Het bewust aanwezig zijn in je lichaam het ervaren van de adem daarin, de verbinding met de stilte en de diepere lagen binnen jezelf. Ik was verrast door de helende inwerking van juist eenvoudige meditatieve oefeningen. Dit alles wilde ik graag doorgeven door middel van yogalessen.

Los hiervan raakte ik steeds meer geboeid door de inwerking van klank op het lichaam, met name op het vegetatieve zenuwstelsel en de hersenaktiviteit. Klank is onlosmakelijk verbonden met yoga. Dit is terug te vinden in het zingen van klanken en mantra’s die lichaamsgebieden in trilling zetten. De vibratie van klank heeft een diepe doorwerking op zowel fysiek, energetisch als spiritueel gebied.

Opleidingen:

Ieder jaar volg ik nascholingen op het gebied van klank en yoga.