Klankmassage - Drachten

Welkom op de website van Gerdien Gouman

De werking van klankmassage
Gong

De werking van klankschalen, gongs en tincha's berust op resonantie.

Door het aanslaan met verschillende kloppers of mallets worden de klankschalen zorgvuldig in trilling gebracht, dit is niet alleen hoorbaar maar ook voelbaar en zichtbaar.

De trillingen verplaatsen zich moeiteloos door het lichaam omdat het voor 70% uit vocht bestaat en werken diep op het lichaam in.

Spierspanningen en blokkades lossen op. Het zenuwstelsel komt tot rust. Door de zwevingen van de schalen wordt het hersenritme beinvloed. De beta-golven verminderen en er is een toename van alfha theta en delta-golven, waardoor de gedachtenstroom tot rust komt.